Công ty bê tông Đà Nẵng

Chúng tôi mở cửa cả tuần
Địa chỉ: K62/27 Lê Cơ, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại: 0767 599 014